Έναρξη αιτήσεων για παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΕκτύπωσηΕκτύπωση

ημερομηνίες έναρξης αιτήσεων παιδικών μεσω ΕΣΠΑΜια θέση σε παιδικό σταθμό θα διεκδηκήσουν και φέτος εκατοντάδες χιλιάδες γονείς, καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια για το επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ γίνονται αυστηρότερα.

 

Έφτασε όμως η στιγμή της ανακοίνωσης για την ημερομηνία της υποβολής των δηλώσεων – αιτήσεων εγγραφής σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.

 

Σε βρεφονηπιακούς σταθμούς θα έχουν την ευκαιρία να γραφτούν 60.000 παιδιά για την επόμενη σχολική χρονιά μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. (Έχουν εξασφαλιστεί 150 εκατ. ευρώ όπως αναφέρουν πηγές του έντυπου τύπου).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου ταχυδρομικά στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις που πρέπει να κάνουν οι μητέρες & και οι πατέρες (να έχουν την επιμέλεια με διακστική απόφαση) θα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ, της ΚΕΔΕ (kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (epanad. gov.gr) από τις 25 Ιουλίου.

Επισήμανση: Η έγκαιρη υποβολή, θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Αιτήσεις ή και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 2 Αυγούστου δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι εγγραφές των παιδιών στους σταθμούς πρέπει να γίνουν από 2 Σεπτεμβρίου μέχρι 13 Σεπτεμβρίου.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες με οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει (επίσης εκτός από τις μητέρες ισχύει και για τους πατέρες που με διακαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια των παιδιών):
- Τις 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά
- Τις 35.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά και
- Τις 40.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω.
Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

 

Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα μητέρες περιλαμβάνεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2012, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν το 2011. Αυτό, βέβαια, πλήττει πολλές οικογένειες που αν και πληρούν τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται κατακόρυφα μέσα στο προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός προγράμματος.

 

Δείτε ακόμη: Δικαιολογητικά και προυποθέσεις εγγραφής σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr)

 

 

happy baby