Εξέταση «β’ επιπέδου»

ΕκτύπωσηΕκτύπωση

εγκυος γυναίκα κάνει εξετάσεις

Από την αρχή της εγκυμοσύνης, κάθε μέλλουσα μητέρα  παρακολουθείται από γιατρό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εξετάσεις αίματος, εξετάσεις ούρων,υπερηχογραφήματα και σειρά άλλων εξετάσεων, αναλόγως της περίστασης, του μήνα, του ιστορικού της κάθε εγκυμονούσας & πάντα με την καθοδήγηση του ιατρού που την παρακολουθεί.

Εκτός όμως από τις καθιερωμένες μηνιαίες εξετάσεις, στον 5ο μήνα συνήθως πραγματοποιείται και το αναλυτικό υπερηχογράφημα β’ επιπέδου.

Τι είναι  το υπερηχογράφημα β' επιπέδου;

Η συγκεκριμένη εξέταση, είναι μία αναλυτική καταγραφή με τη συμβολή του υπερηχοτομογράφου όλων των συστημάτων & της ανατομίας,  του σώματος του εμβρύου. Στόχος της εξέτασης είναι η τυχόν πρώιμη ανίχνευση ανωμαλιών στη διάπλαση του εμβρύου. Λόγω του μεγαλύτερου πλέον μεγέθους του σώματος του εμβρύου, δίνεται η δυνατότητα της ευκρινούς καταγραφής τυχόν ανωμαλιών που υπάρχουν. Σε περίπτωση που η εξέταση ανακαλύψει σημαντικές ανωμαλίες στην ανάπτυξη, η εγκυμοσύνη συνήθως διακόπτεται, μετά από σύσταση του γιατρού.

 

Πόσο αξιόπιστο θεωρείται το υπερηχογράφημα β' επιπέδου;

Γενικά η εξέταση και τα αποτελέσματά της θεωρούνται αξιόπιστα, αλλά όχι σε ποσοστό 100%. Υπάρχουν πράγματι ανωμαλίες στην διάπλαση του εμβρύου, που ανιχνεύονται σε ποσοστό άνω του 90%, όπως σε περιπτώσεις ανεγκεφαλίας & δισχιδούς ράχης.  Υπάρχουν όμως και ανωμαλίες που δύσκολα ανιχνεύονται,  όπως για παράδειγμα  σοβαρές καρδιακές ανωμαλίες. Σύμφωνα όμως με τα ιατρικά μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας, το υπερηχογράφημα β' επιπέδου θεωρείται  χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της πορείας της εγκυμοσύνης.

Επίσης το υπερηχογράφημα β' επιπέδου, αντλεί & μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη θέση, την ποιότητα & την ροή του αίματος στον πλακούντα.

Αυτό που πάντα χρειάζεται  να θυμάστε, είναι ότι κάθε περίπτωση και κάθε εγκυμοσύνη είναι μοναδική.

category: 
happy baby